Podjetje je bilo ustanovljeno 2018 z namenom razvoje in proizvodnje linearnih motorjev. Podjetje je v obdobju 2019 – 2020 aktivno delovalo na razvoju družine linearnih motorjev. Podjetje je v letu 2021 pričelo s serijsko proizvodnje »iron-core« družine linearnih motorjev, ki vsebuje 40 različnih tipov linearnih motorjev in magnetnih plošč.

Vizija

Na domačem in tujem trgu želimo postati prepoznani proizvajalec kakovostnih, performančno boljših in cenovno konkurenčnih linearnih motorjev. Kupcu želimo ponuditi sodobne spletne rešitve pri izbiri in dimenzioniranu linearnih motorjev. Kupcu želimo pokazati da je z našimi rešitvami lahko boljši, hitrejši, energetsko bolj učinkovit in skladen s sodobnimi smernicami na področju linearnih premikov.

Cilji

Cilj podjetja je zadovoljiti in preseči pričakovanja kupcev. To bomo dosegli z vzdrževanjem kakovosti, nenehnim izboljševanjem produktov in ponujanjem novih in produktov in rešitev.